מעורבות חברתית

תוכנית ״מעורבות קהילתית והתפתחות אישית״

תוכנית תלת שנתית י׳ – י״ב שמהווה תנאי לקבלת בגרות.

במסגרת התוכנית כל תלמיד בוחר מקום התנסות בו הוא רוצה לתרום לקהילה.

התלמיד מחוייב בכיתה י׳ ל-60 שעות התנסות אישית ובכיתה י״א ל-30 שעות התנסות אישית.

על כל תלמיד ליצור קשר עם מקום ההתנסות שבחר ולהתחיל את הפעילות ובנוסף לדווח על כך במערכת הטריביו.

בקישורים הבאים תמצאו מידע מלא על התוכנית ופירוט מקומות ההתנסות השונים עם אנשי הקשר הרלוונטיים.

בהצלחה!

לוח צלצולים

שיעור 1: 8:00 – 8:45
שיעור 2: 8:45 – 9:30
הפסקה: 9:30 – 9:40
שיעור 3: 9:40 – 10:25
שיעור 4: 10:25 – 11:10
הפסקה: 11:10 – 11:30
שיעור 5: 11:30 – 12:15
שיעור 6: 12:15 – 13:00
הפסקה: 13:00 -13:20
שיעור 7: 13:20 – 14:05
שיעור 8: 14:05 -14:50
הפסקה: 14:50 -15:00
שיעור 9: 15:00 – 15:45
שיעור 10: 15:45-16:30