גלריית אומנות

שתפו:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

לוח צלצולים

לימודי בוקר:
שיעור 1: 8:00 – 8:40
שיעור 2: 8:40 – 9:20
הפסקה: 9:20 – 9:30
שיעור 3: 9:30 – 10:10
שיעור 4: 10:10 – 10:50
הפסקה: 10:50 – 11:00

לימוד פרטני:
פרטני 1: 11:00 – 11:30
פרטני 2: 11:30 – 12:00
הפסקה: 12:00 – 12:05

לימודי צהריים:
שיעור 7: 12:05 – 12:45
שיעור 8: 12:45 – 13:25
הפסקה: 13:25 -13:35
שיעור 9: 13:35 – 14:15
שיעור 10: 14:15 -14:55
הפסקה: 14:55 -15:05
שיעור 11: 15:05 – 15:45
שיעור 12: 15:45 – 16:25
שיעור 13: 16:25 – 17:05