יום מעורבות חברתית

שתפו:

י"ב 1 ביד משוהם

י"ב 12 בספרייה הקהילתית

יב"6 מחלקים זרים
י"ב 5 מכינים חבילות לעובדי התברואה בשוהם

יב"9 מרקידים בבית הקשיש

לוח צלצולים

פס פרטני: 07:45-08:30

שיעור 1: 08:30-09:15

שיעור 2: 09:15-10:00

הפסקה: 10 דקות

שיעור 3: 10:10-10:55

שיעור 4: 10:55-11:35

הפסקה: 20 דקות

שיעור 5: 11:55-12:40

שיעור 6: 12:40-13:25

הפסקה: 20 דקות

שיעור 7: 13:45-14:30

שיעור 8: 14:30-15:15

הפסקה: 5 דקות

שיעור 9: 15:20-16:00

שיעור 10: 16:00-16:45