יום מעורבות חברתית

שתפו:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
י"ב 1 ביד משוהם

י"ב 12 בספרייה הקהילתית

יב"6 מחלקים זרים
י"ב 5 מכינים חבילות לעובדי התברואה בשוהם

יב"9 מרקידים בבית הקשיש

לוח צלצולים

שיעור 1: 8:00 – 8:45
שיעור 2: 8:45 – 9:30
הפסקה: 9:30 – 9:40
שיעור 3: 9:40 – 10:25
שיעור 4: 10:25 – 11:10
הפסקה: 11:10 – 11:30
שיעור 5: 11:30 – 12:15
שיעור 6: 12:15 – 13:00
הפסקה: 13:00 -13:20
שיעור 7: 13:20 – 14:05
שיעור 8: 14:05 -14:50
הפסקה: 14:50 -15:00
שיעור 9: 15:00 – 15:45
שיעור 10: 15:45-16:30