מציינים את יום השואה

תלמידי שכבת י' חילקו לשורדי השואה בשוהם פרח ואיגרת ועמדו איתם בצפירה, התלמידים והשורדים התרגשו מאוד מהמעמד. תלמידים מעבירים פעילות וטקס ליום השואה בבית הקשיש