מתמטיקה – מבחן מעבר

שתפו:

חומר למבחן מעבר במתמטיקה ל- 5 יחידות לעולים לכיתה י"א

החומר למבחן המעבר כולל:

 גיאומטריה: מושגי יסוד, משולשים, מרובעים, שטחים, משפט פיתגורס, משפט תלס, משפט חוצה הזווית, דמיון משולשים, , יחסי גבהים במשולשים דומים, יחס חוצי זוויות, תיכונים והיקפים מתאימים במשולשים דומים, יחסי שטחים במשולשים דומים.

טריגונומטריה :

 משולש ישר זווית   Sin, Cos, Tan

משפט הסינוסים והקוסינוסים

זהויות בסיסיות

יישומי הפונקציות הטריגונומטריות במישור (כולל נעלמים ופרמטרים) ונוסחאות לחישוב שטח משולש ושטח מרובע.

חשבון דיפרנציאלי :

  1. נגזרת של פולינום
  2. משוואת משיק
  3. חקירת פונקציה פולינומיאלית .
  4. נגזרת של פונקציית שורש ריבועי.
  5. חקירת פונקציית שורש ריבועי (כולל נק' קצה).
  6. נגזרת של פונקציית מנה.
  7. חקירת פונקציית מנה )כולל אסימפטוטות).
  8. חקירה של פונקציית מכפלה ופונקציה מורכבת.

חקירה הכוללת פרמטרים ופעולות על פונקציות (הזזה, מתיחה וכיווץ ושיקופים ביחס לצירים) , ערך מוחלט. פונקציה זוגית ואי זוגית. הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרת.

חובה על כל תלמיד שמעוניין לגשת למבחן להגיש את עבודת הקיץ שמפורסמת באתר.

בברכת הצלחה רבה וחופשה נעימה,

צוות מורי המתמטיקה

לוח צלצולים

פס פרטני: 07:45-08:30

שיעור 1: 08:30-09:15

שיעור 2: 09:15-10:00

הפסקה: 10 דקות

שיעור 3: 10:10-10:55

שיעור 4: 10:55-11:35

הפסקה: 20 דקות

שיעור 5: 11:55-12:40

שיעור 6: 12:40-13:25

הפסקה: 20 דקות

שיעור 7: 13:45-14:30

שיעור 8: 14:30-15:15

הפסקה: 5 דקות

שיעור 9: 15:20-16:00

שיעור 10: 16:00-16:45